เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 นายสาคร ศรีเฉลิม รองปลัด อบต.และ น.ส.กนกรัตน์ แก้วทอง ผอ.กองสวัสดิการสังคน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี

141

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 นายสาคร ศรีเฉลิม รองปลัด อบต.และ น.ส.กนกรัตน์ แก้วทอง ผอ.กองสวัสดิการสังคน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี ลงพื้้นที่เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่การมาเยี่ยมในครั้งนี้จะทำให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น