เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 วันท้องถิ่นไทย ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดโพธิสมภร อ.เมือง จ.อุดรธานี

144