เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 อบต.โคกสะอาด ร่วมกับจิตอาสา เดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

152