เมื่อเวลา 10.46 น. วันที่ 30 เมษายน 2562 อบต.โคกสะอาด ได้รับแจ้งเหตุเพลงไหม้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุเพลงไหม้ดังกล่าว

162