ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

72

ผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค)

ดาว์นโหลดเอกสารด้านล่าง

20190923_093552