ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)หมู่ที่ ๗ บ้านตงเจริญ และหมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

124