ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

52

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร