วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายธัญญ์ อุปะชาคำ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นายสาคร ศรีเฉลิม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดและพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีอัคคีภัย

90

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายธัญญ์ อุปะชาคำ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นายสาคร ศรีเฉลิม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดและพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีอัคคีภัย จำนวนเงิน 10,000 บาท รายนาม นางสมจิตร รุ่งเรืองศรี ที่อยู่ หมู่1 ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562