ประชาสัมพันธ์อบรมการทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย

23

ประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวตำบลโคกสะอาด มีความสนใจจะฝึกอบรมการทำเจลล้าวมือและหน้ากากอนามัย ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจาก รพ.สต.โคกสะอาด ท่านผู้อำนวยการ นางนิตยา ดวงจำปา มาให้ความรู้เรื่องโรค could-19 และการป้องกัน