อบรม การทำสบู่สมุนไพร น้ำยาล้างจาน และพิมเสน

21

ประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวตำบลโคกสะอาด ที่มีความสนใจจะฝึกอบรมการทำสบู่สมุนไพร น้ำยาล้างจาน และพิมเสน ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป