อบรม การทำสบู่สมุนไพร น้ำยาล้างจาน และพิมเสน ในโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

17