ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง ถนนทางเข้าเขื่อนห้วยหลวง หมู่ที่ 1

ตำบลโคกสะอาด  อำเภอเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ 042219949