องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานการประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 2/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 281
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1