info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 149
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file โครงการออกหน่วยจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โรคลัมปี สกิน ที่กำลังระบาดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นและ ประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 116 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file มอบหมายผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดในฐานะผู้ปกครองท้องที่ ไปร่วมตรวจสอบสภาพที่ดินเป็นพยานในการรังวัดปักหลักเขตทำแผนที่ ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การพบเห็นหมึกสายวงฟ้า ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่น ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยทำงานลดเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ครงการพัฒนาแกนนำดูแลหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กไทยให้มีพัฒนาการสมวัย ปี 2563 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการยิ้มสดใสเด็กนักเรียนฟันดี มีสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3/4) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 167 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศขอเชิญชวนร่วมฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศรับโอน(ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file ประกาศขอเชิญชวนร่วมฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบปรมะมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 402 |
1 - 20 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785