info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 85
เดือนนี้ 3,057
เดือนที่แล้ว 8,162
ทั้งหมด 40,833

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นและ ประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 30 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การพบเห็นหมึกสายวงฟ้า ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่น ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3/4) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 105 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศรับโอน(ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบปรมะมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file ประกาศขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 506 |
insert_drive_file ประกาศรับโอน(ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
1 - 20 (ทั้งหมด 79 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785