info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 44
เมื่อวาน 112
เดือนนี้ 3,808
เดือนที่แล้ว 5,890
ทั้งหมด 25,142

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การพบเห็นหมึกสายวงฟ้า ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่น ๆ
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17 |
ขยายกำหนดเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3/4) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศรับโอน(ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 33 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบปรมะมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 54 |
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 52 |
ประกาศขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 38 |
ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 115 |
ประกาศรับโอน(ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 54 |
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
ประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวตำบลโคกสะอาด ที่มีความสนใจจะฝึกอบรมการทำสบู่สมุนไพร น้ำยาล้างจาน และพิมเสน ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
1 - 20 (ทั้งหมด 75 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

  (นางสาวบัวใส คุณสมบัติ)
  ปลัดอบต.  ปฎิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร 042-219949

 

email: Khoksaatsao@gmail.com