info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 184
folder ประกาศแผน
insert_drive_file ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รอบเดือนเมษายน 2563 (1 ต.ค.2562-30 มี.ค.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และ (พ.ศ.2561-2565) ห้วง 1 ต.ค. 2561- 30 ก.ย. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ประกาศ การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file ประกาศ อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 149 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785