องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
folder ประกาศแผน
insert_drive_file ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รอบเดือนเมษายน 2563 (1 ต.ค.2562-30 มี.ค.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 303
insert_drive_file ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และ (พ.ศ.2561-2565) ห้วง 1 ต.ค. 2561- 30 ก.ย. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file ประกาศ การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file ประกาศ อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 283
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1