องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
folder ประกาศแผน
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2565)
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รอบเดือนเมษายน 2563 (1 ต.ค.2562-30 มี.ค.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และ (พ.ศ.2561-2565) ห้วง 1 ต.ค. 2561- 30 ก.ย. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file ประกาศ การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file ประกาศ อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 308
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1