messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 53
ประกาศ ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 158
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 151
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 158
ประกาศ นโยบาย จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 160
ประกาศการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 229
ประกาศข้อปฏิบัติในการทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 213
นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากทุจริต ประจำประงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1