messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 53
ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าวัดบุญกองอมตธรรม หมูที่ 5 บ้านนิคมพัฒนา 4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 137
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าวัดบุญกองอมตธรรม หมู่ที่ 5 บ้านนิคมพัฒนา 4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 130
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 105
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 254
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 332
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 358
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 363
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 306
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1