องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินกานตามนโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครึ่งปีแรก)
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินกานตามนโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศกำหนดการลา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ส่งเสเริม พัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file การบรรจุแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 180
photo ปลูกจิตสำนึกในคุณธรรม และจริยธรรมพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file การวางแผนอัตรากำลังคน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ คุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1