info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ส่งเสเริม พัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file การบรรจุแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 75 |
photo ปลูกจิตสำนึกในคุณธรรม และจริยธรรมพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file การวางแผนอัตรากำลังคน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ คุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 161