องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file คู่มือร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file คู่มือการร้องเรียน ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 175
find_in_page ประกาศ มาตราการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file ประกาศ มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file ประกาศ มาตรการกำหนดช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file ประกาศ มาตรการการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file ประกาศ มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประกาศ นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 301
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1