info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือการร้องเรียน ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศ มาตราการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file ประกาศ มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file ประกาศ มาตรการกำหนดช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file ประกาศ มาตรการการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file ประกาศ มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ประกาศ นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 184 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104