องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คู่มือร้องทุกข์ ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file คู่มือการร้องเรียน ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 191
find_in_page ประกาศ มาตราการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file ประกาศ มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file ประกาศ มาตรการกำหนดช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file ประกาศ มาตรการการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file ประกาศ มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file ประกาศ นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 317
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1