องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 [20 พฤศจิกายน 2566]
เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [8 พฤศจิกายน 2566]
จุดเช็คอิน L’Etape Udon Thani by Tour de France 2023 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [5 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2566 [31 ตุลาคม 2566]
โครงการจิตอาสาฯ ณ หนองน้ำสาธารณะ ม.7 บ้านดงเจริญ ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [26 ตุลาคม 2566]
งานเกษียณอายุราชการ [26 กันยายน 2566]
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [22 สิงหาคม 2566]
กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทราราม [10 สิงหาคม 2566]
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด [17 กรกฎาคม 2566]
โครงการอบรมให้ความรูทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2566 [28 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 (ทั้งหมด 116 รายการ)