messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อตำบลโคกสะอาด เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน[18 มกราคม 2565]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือเรื่องน้ำประปา หมู่ที่ 10 และ 1[17 มกราคม 2565]
กิจกรรม Big cleaning day[12 มกราคม 2565]
งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ออกสำรวจภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่ะ[19 พฤศจิกายน 2564]
โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[7 ตุลาคม 2564]
การออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[19 กันยายน 2564]
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[15 กันยายน 2564]
โครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)[15 กันยายน 2564]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[11 สิงหาคม 2564]
กลุ่มอาชีพตำบลโคกสะอาด หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด[21 กรกฎาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 71 - 80 (ทั้งหมด 124 รายการ)