องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [11 สิงหาคม 2564]
กลุ่มอาชีพตำบลโคกสะอาด หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด [21 กรกฎาคม 2564]
ศูนย์คนพิการตำบลโคกสะอาด มอบถุงยังชีพคนพิการ [21 กรกฎาคม 2564]
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ [21 กรกฎาคม 2564]
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [4 กรกฎาคม 2564]
โครงการออกหน่วยจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [24 พฤษภาคม 2564]
กิจกรรมประชาคมเพื่อจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ [9 เมษายน 2564]
โครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ [9 มีนาคม 2564]
โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรีผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [24 กุมภาพันธ์ 2564]
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 [22 กุมภาพันธ์ 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 71 - 80 (ทั้งหมด 116 รายการ)