messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed จ้างออกแบบศาลาอาคารพักญาติ หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพาและหอถังสูงเก็บน้ำประปา แบบรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านดอนปอแดง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าสวนสุญญตา ฯ หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed โครงการก่อสร้างหอถังสูง แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านดอนปอแดง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 บ้านดอนปอแดง จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าวัดบุญกองอมตธรรม หมู่ที่ 5 บ้านนิคมพัฒนา 4
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 215
rss_feed โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (อาคารหลังใหม่)
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 335
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 408
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 425
rss_feed จ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 428
rss_feed โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุดเขตเทศบาลฯ-สามแยกบ้านนางบุญเรือง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 428
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 437
rss_feed จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง อบต.โคกสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 446
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1