info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949camera_alt ภาพกิจกรรม
งานพัฒนารายได้ กองคลัง ออกจัดเก็บภาษีป้าย [19 มกราคม 2565]
นายกลงพื้นที่ ม.3 ลงพื้นที่ ม.3 บ้านดอปอแดง เพื่อตรวจสอบระบบน้ำประปา [19 มกราคม 2565]
โครงการฝึกอบรม และ นิเทศติดตามเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [19 มกราคม 2565]
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อตำบลโคกสะอาด เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน [18 มกราคม 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการและผุ้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133

public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ