ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นและ ประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรม
ชื่อไฟล์ : PB1bMJqThu33201.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : http://www.local.moi.go.th/newweb2019/web/book/detail/74 เข้าไปเว็บไซต์เพื่อตอบแบบสอบถาม