ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ชื่อไฟล์ : ucCo4ptFri35352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้