ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ : ylIQNP4Tue32930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้