ชื่อเรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : njaMhjCWed105545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้