ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ชื่อไฟล์ : 004IKxFTue102955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้