ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : uG6do8KWed95307.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้