ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ป้ายชื่อ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง