ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8089 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง