ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง