ชื่อเรื่อง : จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง