ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง