ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง