ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ขค 4853 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง