ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเวที เครื่องขยายเสียงพร้อมไฟส่องสว่างบนเวที จัดตกแต่งสถานที่และจัดทำท่าลอยกระทงชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง