องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
folder ประกาศ
insert_drive_file ประกาศ รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเิงน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 81
description ภดส.1, ภดส.7 2564 อบต.โคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file ประกาศ รายงานการจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file ประกาศ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 246
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1