องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
folder ประกาศ
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเิงน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 86
description ภดส.1, ภดส.7 2564 อบต.โคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
insert_drive_file ประกาศ รายงานการจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file ประกาศ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 252
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1