องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทราราม [10 สิงหาคม 2566]
โครงการอบรมให้ความรูทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2566 [28 มิถุนายน 2566]
โครงการสวนสมุนไพรพื้นบ้าน ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ [15 มิถุนายน 2566]
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [28 เมษายน 2566]
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 8 (98/2566) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 8 - 9 เมษายน 2566) [8 เมษายน 2566]
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 [30 มีนาคม 2566]
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- พศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 [29 มีนาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [22 มีนาคม 2566]
โครงการสร้างความผูกพัน สานสัมพันธ์ความสามัคคี ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปี 2565 [16 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลโคกสะอาดสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 [15 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 102 รายการ)