info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 106
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) [15 กันยายน 2564]
ผู้โพส : กองสวัสดิการ
กลุ่มอาชีพตำบลโคกสะอาด หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด [21 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : กองสวัสดิการ
ศูนย์คนพิการตำบลโคกสะอาด มอบถุงยังชีพคนพิการ [21 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : กองสวัสดิการ
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ [21 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : กองสวัสดิการ
โครงการออกหน่วยจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [24 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : กองคลัง
กิจกรรมประชาคมเพื่อจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ [9 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ [9 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : กองการศึกษา
โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรีผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [24 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : กองสวัสดิการ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 [22 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : กองการศึกษา
โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยด้วยกิจกรรม 3R ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [9 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785