องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างความผูกพัน สานสัมพันธ์ความสามัคคี ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปี 2565 [16 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลโคกสะอาดสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 [15 กุมภาพันธ์ 2566]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [17 มกราคม 2566]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [17 มกราคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี [13 ธันวาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต [18 พฤศจิกายน 2565]
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 [31 ตุลาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับฝากขยะคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ [25 ตุลาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์แผนการออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า [21 ตุลาคม 2565]
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าวัดปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 [12 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 81 รายการ)