info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 153
เดือนนี้ 3,799
เดือนที่แล้ว 7,708
ทั้งหมด 43,979

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชาคมเพื่อจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ [9 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ [9 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : กองการศึกษา
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 [22 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : กองการศึกษา
กิจกรรมเคารพธงชาติ
ผู้โพส : admin
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ แก่มีคุณค่า ชราอย่างมีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้โพส : กองสวัสดิการ
โครงการฝึกอบรมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้โพส : กองสวัสดิการ
โครงการวัยเรียน วัยใส ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้โพส : กองสวัสดิการ
โครงการอบรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานของ อบต.โคกสะอาด
ผู้โพส : กองการศึกษา
ร่วมกิจกรรม เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ"
ผู้โพส : กองการศึกษา
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ผู้โพส : กองการศึกษา
1 - 10 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785