องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักปลัด
นางจินดา สุวรรณราช
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวอรนุช ธรรมศิริ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวนัฎฤทัย กลางเสนา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวจิระภา พิมพ์บูรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(สิบเอกนรินทร์ มาละอินทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางอภิญญา พ่อบำรุง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(นายธนากิต ขันเดช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายไชยยา ภูหัดธรรม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเลิศศักดิ์ แก้วสุวรรณ)
คนงานทั่วไป
นายภูเรศวร์ บุญศรี
คนงานทั่วไป