info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 66
เมื่อวาน 134
เดือนนี้ 3,830
เดือนที่แล้ว 5,912
ทั้งหมด 25,164

account_box สมาชิกสภา

(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
ประธานสภาฯ
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
ประธานสภาฯ
(นายประเสริฐ อยู่สูงเนิน)
รองประธานสภาฯ
(นายประเสริฐ อยู่สูงเนิน)
รองประธานสภาฯ
(นายประเทือง สุบรรณ์)
เลขานุการสภาฯ
(นายประเทือง สุบรรณ์)
เลขานุการสภาฯ
(นายสุรเดช นาหนองตูม)
สมาชิกสภา หมู่ 1
(นายสุรเดช นาหนองตูม)
สมาชิกสภา หมู่ 1
(นางศุจินทรา บุญศรี)
สมาชิกสภา หมู่ 1
(นางศุจินทรา บุญศรี)
สมาชิกสภา หมู่ 1
(นายแพ แสงโคตร)
สมาชิกสภา หมู่ 2
(นายแพ แสงโคตร)
สมาชิกสภา หมู่ 2
(นางล้วนงาม มาตรแสง)
สมาชิกสภา หมู่ 2
(นางล้วนงาม มาตรแสง)
สมาชิกสภา หมู่ 2
(นางสุดใจ ทับทิมใส)
สมาชิกสภา หมู่ 3
(นางสุดใจ ทับทิมใส)
สมาชิกสภา หมู่ 3
(นายเฉลิม ทะวะรีย์)
สมาชิกสภา หมู่ 4
(นายเฉลิม ทะวะรีย์)
สมาชิกสภา หมู่ 4
(นางนัยน์ปพร เยี่ยงคนไทย)
สมาชิกสภา หมู่ 4
(นางนัยน์ปพร เยี่ยงคนไทย)
สมาชิกสภา หมู่ 4
(นายบุญมี กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5
(นายบุญมี กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5
(นางประมวล กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5
(นางประมวล กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5
นายสมบัติ พละพร
สมาชิก สภาอบต.หมู่ที่ 7
นายสมบัติ พละพร
สมาชิก สภาอบต.หมู่ที่ 7
(นายใจ คนแรง)
สมาชิกสภา หมู่ 8
(นายใจ คนแรง)
สมาชิกสภา หมู่ 8
(นางขวัญจิตร คุณแก้ว)
สมาชิกสภา หมู่ 10
(นางขวัญจิตร คุณแก้ว)
สมาชิกสภา หมู่ 10
(นางสาวมณเทียร สาสิม)
สมาชิกสภา หมู่ 10
(นางสาวมณเทียร สาสิม)
สมาชิกสภา หมู่ 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

  (นางสาวบัวใส คุณสมบัติ)
  ปลัดอบต.  ปฎิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร 042-219949

 

email: Khoksaatsao@gmail.com