องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
account_box สมาชิกสภา
(นายประเทือง สุบรรณ์)
ประธานสภาฯ
โทร : 084-8878007
(นายเกียรติสกุล ทับทิมใส)
รองประธานสภาฯ
โทร : 087-2378166
(นางณัฐณิชาช์ ภาคะ)
เลขานุการสภาฯ
โทร : 098-1151270
(นายสุรเดช นาหนองตูม)
สมาชิกสภา หมู่ 1
โทร : 083-3562665
(นายกิตติทัศน์ บุริพัก)
สมาชิกสภา หมู่ 2
โทร : 063-2051294
(นางประมวล กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5
โทร : 084-4185202
นายพูลศักดิ์ เรืองทอง
สมาชิก สภาอบต.หมู่ที่ 7
โทร : 080-1986528
(นายมานิต มาพลัน)
สมาชิกสภา หมู่ 10
โทร : 092-3420456