messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
account_box ทำเนียบคณะผู้บริหาร
นายธัญญ์ อุปะชาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 093-1935295
นางทองแดง บุตะโคตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 0843243289
นางสาวกาญจนา บุษราคัม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 0813208589
นายสมจิตร ศิริบุญมี
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 0811640769