info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949account_box ทำเนียบคณะผู้บริหาร
นายธัญญ์ อุปะชาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 093-1935295
นายธัญญ์ อุปะชาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 093-1935295
นางทองแดง บุตะโคตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
นางทองแดง บุตะโคตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
นางสาวกาญจนา บุษราคัม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
นางสาวกาญจนา บุษราคัม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
นายสมจิตร ศิริบุญมี
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
นายสมจิตร ศิริบุญมี
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55