messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
account_box กองช่าง
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปฏิภาน เสือพาดกร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- ว่าง -
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายณัฐพงษ์ ทุมวัน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวณัฎฐณิชา แก้วทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายคำภา รองศักดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายอุทิศ ทองศรี)
พนักงานประจำรถขยะ
- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา