info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 41
เมื่อวาน 109
เดือนนี้ 3,805
เดือนที่แล้ว 5,887
ทั้งหมด 25,139

account_box หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวบัวใส คุณสมบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
(นางสาวบัวใส คุณสมบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.
(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.
(นางจินดา สุวรรณราช)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางจินดา สุวรรณราช)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

  (นางสาวบัวใส คุณสมบัติ)
  ปลัดอบต.  ปฎิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร 042-219949

 

email: Khoksaatsao@gmail.com