องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์แผนการออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า [21 ตุลาคม 2565]
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [16 กันยายน 2565]
กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) บ้านศรีบูรพา หมู่ที่ 10 [9 กันยายน 2565]
กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 [8 กันยายน 2565]
กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 7 [7 กันยายน 2565]
กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 4 และบ้านนิคมฯ หมู่ที่ 5 [6 กันยายน 2565]
กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 3 [5 กันยายน 2565]
กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) บ้านเขื่อนห้วยหลวง หมู่ที่ 2 [2 กันยายน 2565]
กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1 [1 กันยายน 2565]
โครงการฝึกอบรมสตรี สตรีพิการ สตรีเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [9 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31 - 40 (ทั้งหมด 116 รายการ)