องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจเดือน กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานสถติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กัยยายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจเดือน มิถุนายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 156
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2