info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 179
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 128 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785