info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดครั้งแรก ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศอำเภอเมืองอุดรธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ครั้งแรก ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 186 |
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 151